[Mẫu] - Biên bản nghiệm thu công việc mới nhất

[Mẫu] - Biên bản nghiệm thu công việc mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc này được chúng tôi lập theo đúng chuẩn hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại...

[Mẫu] - Tem niêm phong mẫu vật liệu

[Mẫu] - Tem niêm phong mẫu vật liệu

Tem niêm phong mẫu bê tông, mẫu vữa, mẫu thép và các loại vật liệu khác

[Mẫu] - Biên bản lấy mẫu vật liệu

[Mẫu] - Biên bản lấy mẫu vật liệu

Biên bản lấy mẫu hiện trường được sử dụng để các bên giám sát và thi công cùng xác nhận khi tham gia lựa...

[Mẫu] - Hợp đồng tư vấn xây dựng mới nhất

[Mẫu] - Hợp đồng tư vấn xây dựng mới nhất

Được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung...

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình

Quy định về việc tập hợp và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây...

[Mẫu] - Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng (ngay sau khi ký hợp...

[Mẫu] - Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng (ngay sau khi ký hợp...

Thông thường, ngay sau khi hợp đồng thi công xây dựng (hoặc mua sắm thiết bị, tư vấn,...) có hiệu lực, Bên B...

25 mẫu nhà ở cấp 4

25 mẫu nhà ở cấp 4

Giới thiệu bộ sưu tập 25 mẫu nhà ở cấp 4 nông thôn do Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn - SXD tỉnh...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu