Biện pháp phòng tránh và ngăn chặn vết nứt trong kết cấu dầm sàn bê tông

Biện pháp phòng tránh và ngăn chặn vết nứt trong kết cấu dầm sàn bê tông

Có nhiều nguyên nhân gây ra vết nứt trên cấu kiện dầm sàn bê tông, một số trong đó có thể được tránh và loại bỏ quả bằng cách thực hiện các biện...

Tư vấn giám sát thi công có phải mua bảo hiểm trách nhiệm...

Tư vấn giám sát thi công có phải mua bảo hiểm trách nhiệm...

Bài viết sau đây sẽ thông tin chi tiết tới bạn đọc những đối tượng bắt buộc và không bắt buộc...

Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công theo thông tư...

Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công theo thông tư...

Bản vẽ hoàn công được lập như thế nào? Những cá nhân, pháp nhân nào bắt buộc phải ký vào bản...

Thành phần các bên ký vào phiếu Kết quả thí nghiệm vật liệu

Thành phần các bên ký vào phiếu Kết quả thí nghiệm vật liệu

Những ai được phép/không được phép/bắt buộc phải ký vào phiếu Kết quả thí nghiệm vật liệu? Câu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực