:: Thí nghiệm công trình

Quy định về đánh giá kết quả nén mẫu thí nghiệm bê tông

Quy định về đánh giá kết quả nén mẫu thí nghiệm bê tông

Mác bê tông của từng cấu kiện trong công trình do đơn vị thiết kế tính toán và chỉ định. Để đảm bảo...

Quy trình kiểm định chất lượng bê tông hiện trường bằng...

Quy trình kiểm định chất lượng bê tông hiện trường bằng...

Khoan lấy mẫu trực tiếp trên cấu kiện bê tông móng, cột, dầm, sàn, nền đường,... là phương pháp kiểm...

Kiểm định chất lượng bê tông hiện trường: Quy định về...

Kiểm định chất lượng bê tông hiện trường: Quy định về...

Đối với phương pháp khoan lấy mẫu, nhất thiết phải tìm hiểu về loại, kích thước hạt cốt liệu lớn...

Mức độ chính xác của các phương pháp thí nghiệm bê tông tại...

Mức độ chính xác của các phương pháp thí nghiệm bê tông tại...

Thí nghiệm kiểm định chất lượng bê tông tại hiện trường gồm có 3 phương pháp: khoan lấy mẫu, siêu âm và...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu