:: Tiêu chuẩn xây dựng

TCVN 4454:2012 - Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết...

TCVN 4454:2012 - Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết...

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới...

TCVN 8648:2011 - Kính xây dựng. Các kết cấu kiến trúc có lắp...

TCVN 8648:2011 - Kính xây dựng. Các kết cấu kiến trúc có lắp...

Tiêu chuẩn này phân loại các kết cấu kiến trúc có lắp kính được sử dụng cho mục đích chịu lửa.

TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn.

TCVN 7899-3:2008 - Vữa, keo dán chít mạch ốp lát - Yêu cầu kỹ...

TCVN 7899-3:2008 - Vữa, keo dán chít mạch ốp lát - Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát và các loại gạch khác (đá ốp lát thiên...

TCVN 7899-1:2008 - Vữa, keo dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7899-1:2008 - Vữa, keo dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm và các loại gạch khác (đá ốp lát thiên nhiên và nhân...

TCVN 11416:2016 - Sơn nhựa fluor cho kết cấu thép

TCVN 11416:2016 - Sơn nhựa fluor cho kết cấu thép

Tiêu chuẩn này quy định sơn trên cơ sở nhựa fluor được sử dụng làm lớp phủ ngoài cùng để bảo vệ kết...

TCVN 9013:2011 - Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

TCVN 9013:2011 - Sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép, được sử dụng để sơn hoàn thiện với độ...

TCVN 8826:2011 - Phụ gia hoá học cho bê tông

TCVN 8826:2011 - Phụ gia hoá học cho bê tông

Tiêu chuẩn này áp dụng cho 7 loại phụ gia hóa học dùng cho bê tông xi măng poóc lăng

Chỉ dẫn kỹ thuật - Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than...

Chỉ dẫn kỹ thuật - Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than...

Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng đối với việc sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than thay thế cho vật liệu...

TCVN 11832:2017 - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố toàn...

TCVN 11832:2017 - Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố toàn...

Gia cố toàn khối là phương pháp gia cố đất bằng cách trộn đều chất kết dính, phụ gia khoáng (nếu có),...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu