:: Tiêu chuẩn XD

QCVN 16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

QCVN 16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng...

QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều...

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải...

TCVN 12869:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi...

TCVN 12869:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi...

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu bao che làm từ Tấm tường bê tông khí...

TCVN 12867:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu...

TCVN 12867:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép...

TCVN 2737:2020 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 2737:2020 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế kết cấu của nhà và công trình xây dựng...

TCVN 12873:2020 - Căn hộ lưu trú - Condotel - Yêu cầu chung về...

TCVN 12873:2020 - Căn hộ lưu trú - Condotel - Yêu cầu chung về...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo căn hộ lưu trú, bao...

TCVN 12872:2020 - Nhà thương mại liền kề - Shophouse - Yêu cầu...

TCVN 12872:2020 - Nhà thương mại liền kề - Shophouse - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà thương mại liên kế...

TCVN 12871:2020 - Văn phòng kết hợp lưu trú - Officetel - Yêu cầu...

TCVN 12871:2020 - Văn phòng kết hợp lưu trú - Officetel - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo văn phòng kết hợp lưu...

TCVN 12870:2020 - Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết...

TCVN 12870:2020 - Biệt thự nghỉ dưỡng - Yêu cầu chung về thiết...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo biệt thự nghỉ dưỡng...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu