TCVN 7456:2004 - Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép

TCVN 7456:2004 - Kính xây dựng. Kính cốt lưới thép

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính cốt lưới thép vân hoa và kính...

TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

TCVN 7712:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt.

TCVN 8873:2012 - Xi măng nở

TCVN 8873:2012 - Xi măng nở

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng nở ở tuổi sớm trong thời gian đóng rắn ban đầu.

TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và không ứng lực trước...

TCVN 12249:2018 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san...

TCVN 12249:2018 - Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công...

TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuỗi thọ của kết cấu bê tông và bê...

TCVN 3907:2011 - Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3907:2011 - Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu...

TCVN 10568:2017 - Bộ neo cáp cường độ cao (cáp dự ứng lực) -...

TCVN 10568:2017 - Bộ neo cáp cường độ cao (cáp dự ứng lực) -...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bộ neo cáp cường độ cao T13, T15, D13, D15 dùng trong bê tông dự ứng lực...

TCVN 5577:2012 - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5577:2012 - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các rạp chiếu phim sử dụng để chiếu...

TCVN 6052:1995 - Giàn giáo thép

TCVN 6052:1995 - Giàn giáo thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo bằng thép, thường dùng trong thi công, sửa chữa và hoàn thiện các công...

TCVN 8053:2009 - Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và...

TCVN 8053:2009 - Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn cách lắp đặt các loại tấm lợp dạng sóng...

TCVN 10800:2015 - Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc...

TCVN 10800:2015 - Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bể lọc chậm sử dụng nguồn nước ngầm và bể chứa bằng bê tông cốt thép thành...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu