TCVN 9974:2013 - Vật liệu xảm chèn khe và vết nứt, thi công nóng,...

TCVN 9974:2013 - Vật liệu xảm chèn khe và vết nứt, thi công nóng,...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vật liệu xảm chèn khe và vét nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi...

TCVN 8266:2009 - Silicon trám khe cho kết cấu xây dựng - Yêu cầu...

TCVN 8266:2009 - Silicon trám khe cho kết cấu xây dựng - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với silicon trám (xảm) khe cho kết cấu xây dựng loại một...

TCVN 9213:2012 - Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9213:2012 - Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các Bệnh viện quận huyện trên toàn quốc.

TCVN 4470:2012 - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4470:2012 - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn...

TCVN 8258:2009 - Tấm xi măng sợi - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8258:2009 - Tấm xi măng sợi - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm xi măng sợi dạng tấm sử dụng trong xây...

TCVN 9408:2014 - Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Yêu cầu kỹ...

TCVN 9408:2014 - Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật cho tấm CPE (Chlorinated polyethylene) dùng làm màng ngăn nước trong công...

QCVN 08:2018/BXD - Công trình tàu điện ngầm

QCVN 08:2018/BXD - Công trình tàu điện ngầm

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu về an toàn cháy, an toàn vệ sinh, môi trường và các yêu...

TCVN 9034:2011 - Vữa và bê tông chịu axit

TCVN 9034:2011 - Vữa và bê tông chịu axit

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bê tông chịu axit trên cơ sở cốt liệu trơ, phụ gia đóng rắn và thủy tinh...

TCVN 9257:2012 - Quy hoạch cây xanh công cộng trong các đô thị -...

TCVN 9257:2012 - Quy hoạch cây xanh công cộng trong các đô thị -...

Tiêu chuẩn này áp dụng khi quy hoạch và thiết kế cây xanh sử dụng công cộng trong đồ án quy hoạch đô thị.

TCVN 9211:2012 - Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9211:2012 - Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến loại chợ được tổ chức tại địa điểm theo quy hoạch, đáp ứng hoạt...

TCVN 9369:2012 - Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9369:2012 - Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế các loại nhà hát để biểu diễn kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch, ca múa...

TCVN 9066:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính...

TCVN 9066:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu