:: Tiêu chuẩn xây dựng

TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

TCVN 12041:2017 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu...

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuỗi thọ của kết cấu bê tông và bê...

TCVN 3907:2011 - Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

TCVN 3907:2011 - Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu...

TCVN 10568:2017 - Bộ neo cáp cường độ cao (cáp dự ứng lực) -...

TCVN 10568:2017 - Bộ neo cáp cường độ cao (cáp dự ứng lực) -...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm bộ neo cáp cường độ cao T13, T15, D13, D15 dùng trong bê tông dự ứng lực...

TCVN 5577:2012 - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5577:2012 - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các rạp chiếu phim sử dụng để chiếu...

TCVN 6052:1995 - Giàn giáo thép

TCVN 6052:1995 - Giàn giáo thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo bằng thép, thường dùng trong thi công, sửa chữa và hoàn thiện các công...

TCVN 8053:2009 - Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và...

TCVN 8053:2009 - Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn cách lắp đặt các loại tấm lợp dạng sóng...

TCVN 10800:2015 - Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc...

TCVN 10800:2015 - Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bể lọc chậm sử dụng nguồn nước ngầm và bể chứa bằng bê tông cốt thép thành...

TCVN 4451:2012 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 4451:2012 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở chung cư (nhà ở căn hộ), nhà ở ký...

TCVN 7950:2008 - Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

TCVN 7950:2008 - Vật liệu cách nhiệt - Vật liệu canxi silicat

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cách nhiệt canxi silicat sử dụng trong xây dựng và thiết bị công nghiệp.

TCVN 8573:2010 - Tre - Thiết kế kết cấu

TCVN 8573:2010 - Tre - Thiết kế kết cấu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sử dụng các kết cấu tre, nghĩa là các kết cấu làm từ tre (tre nguyên, tre...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu