:: Tiêu chuẩn khác

TCVN 12868:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép -...

TCVN 12868:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép -...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cho Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép.

TCVN 7972:2008 - Đường ống gang dẻo - Thí nghiệm thử thuỷ tĩnh...

TCVN 7972:2008 - Đường ống gang dẻo - Thí nghiệm thử thuỷ tĩnh...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử thuỷ tĩnh nghiệm thu tại hiện trường đối với hệ thống đường...

TCVN 1830:2008 - Vật liệu kim loại - Ống - Thử nén bẹp

TCVN 1830:2008 - Vật liệu kim loại - Ống - Thử nén bẹp

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của ống kim loại có mặt cắt...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 - Quy trình đầm nén đất, đá dăm...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 - Quy trình đầm nén đất, đá dăm...

Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm đầm nén mẫu vật liệu (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm,...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006 - Quy trình thí nghiệm xác định...

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006 - Quy trình thí nghiệm xác định...

Tiêu chuẩn này quy định trình tự thí nghiệm để xác định chỉ số CBR của vật liệu sử dụng làm nền, móng...

TCVN 11893:2017 - Bentonite - Phương pháp thử

TCVN 11893:2017 - Bentonite - Phương pháp thử

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các chỉ tiêu cơ, lý, hóa trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường...

TCVN 8222:2009 - Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy...

TCVN 8222:2009 - Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy...

Tiêu chuẩn này qui định cách lấy mẫu và điều hòa mẫu cho tất cả các loại vải địa kỹ thuật dạng dệt,...

TCVN 10796:2015 - Cát mịn cho bê tông và vữa

TCVN 10796:2015 - Cát mịn cho bê tông và vữa

Tiêu chuẩn này quy định sử dụng cát tự nhiên, mịn, làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng.

TCVN 11586:2016 - Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và...

TCVN 11586:2016 - Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây...

TCVN 9382:2012 - Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử...

TCVN 9382:2012 - Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bê tông xi măng với cốt liệu nhỏ là cát được nghiền từ các loại đá thiên...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu