:: Tiêu chuẩn khác

TCVN 8222:2009 - Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy...

TCVN 8222:2009 - Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy...

Tiêu chuẩn này qui định cách lấy mẫu và điều hòa mẫu cho tất cả các loại vải địa kỹ thuật dạng dệt,...

TCVN 10796:2015 - Cát mịn cho bê tông và vữa

TCVN 10796:2015 - Cát mịn cho bê tông và vữa

Tiêu chuẩn này quy định sử dụng cát tự nhiên, mịn, làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng.

TCVN 11586:2016 - Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và...

TCVN 11586:2016 - Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng làm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa xây...

TCVN 9382:2012 - Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử...

TCVN 9382:2012 - Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bê tông xi măng với cốt liệu nhỏ là cát được nghiền từ các loại đá thiên...

TCVN 10302:2014 - Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa...

TCVN 10302:2014 - Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia khoáng hoạt tính tro bay (sau đây gọi tắt là tro bay) đã qua công nghệ xử lý...

TCVN 8310:2010 - Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại -...

TCVN 8310:2010 - Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại -...

Tiêu chuẩn này quy định cỡ kích thước của các mẫu thử và qui trình thực hiện các phép thử kéo ngang để...

TCVN 5401:2010 - Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - Thử...

TCVN 5401:2010 - Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - Thử...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp tiến hành các phép thử uốn ngang mặt đáy, mặt đầu và mặt bên của các...

TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn...

TCVN 4398:2001 - Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và mẫu thử cơ tính các sản phẩm...

TCVN 1811:2009 - Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử...

TCVN 1811:2009 - Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học của...

TCVN 9311-5:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

TCVN 9311-5:2012 - Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình...

Tiêu chuẩn này quy định các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu