TCVN 6379:1998 - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6379:1998 - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các trụ nước chữa cháy (sau đây gọi tắt là trụ nước lắp đặt vào hệ thống cấp nước chung như: cấp nước đô...

TCVN 7997:2009 - Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp...

TCVN 7997:2009 - Cáp điện lực đi ngầm trong đất - Phương pháp...

Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp lắp đặt cáp điện lực có điện áp làm việc không vượt...

TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình...

TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình...

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (nhà ở...

TCVN 9888-1:2013 - Bảo vệ chống sét. Nguyên tắc chung

TCVN 9888-1:2013 - Bảo vệ chống sét. Nguyên tắc chung

Không có thiết bị hoặc phương pháp nào có khả năng biến đổi các hiện tượng thời tiết tự nhiên...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực