:: Tiêu chuẩn M&E

TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và...

TCVN 10687-22:2018 - Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và...

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và quy trình thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của tuabin gió với các...

TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính...

TCVN 10687-21:2018 - Tuabin gió - Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính...

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp thống nhất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong việc thực hiện,...

TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

TCVN 10687-1:2015 - Tuabin gió - Phần 1: Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu về thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn kỹ thuật của...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

TCVN 12112:2019 - Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng mới hoặc mở rộng và nâng cấp hệ...

TCVN 6397:2010 - Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an...

TCVN 6397:2010 - Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thang cuốn và băng tải chở người lắp đặt mới (kiểu tấm nền hoặc...

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

Tiêu chuẩn này quy định việc bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy sử dụng trong các khu chung cư nhằm đảm...

TCVN 7628-3:2007 - Lắp đặt thang máy phục vụ loại V

TCVN 7628-3:2007 - Lắp đặt thang máy phục vụ loại V

Tiêu chuẩn này quy định những kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy phục vụ loại V - được...

TCVN 7628-2:2007 - Lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa

TCVN 7628-2:2007 - Lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy loại IV, được sử dụng để...

TCVN 12239:2018 - Cầu nhiệt - Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng

TCVN 12239:2018 - Cầu nhiệt - Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các cầu nhiệt được thiết kế để lắp trong các thiết bị điện, thiết...

TCVN 12110:2018 - Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động...

TCVN 12110:2018 - Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho các loại bơm ly tâm chữa cháy khiêng tay...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu