TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình...

TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình...

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (nhà ở có căn...

TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 1:...

TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 1:...

Không có thiết bị hoặc phương pháp nào có khả năng biến đổi các hiện tượng thời tiết tự nhiên đến...

TCVN 4605:1988 - Kĩ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn...

TCVN 4605:1988 - Kĩ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn...

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi...

TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết...

TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết...

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió - điều hòa không khí cho các...

TCVN 4519:1988 - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công...

TCVN 4519:1988 - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công...

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa, cấp...

QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho...

QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng và bắt...

TCVN 6151-2:2002 - Ống và phụ kiện uPVC dùng để cấp nước - Yêu...

TCVN 6151-2:2002 - Ống và phụ kiện uPVC dùng để cấp nước - Yêu...

Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính và tính chất của ống polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) sản xuất...

TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn...

TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn...

Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình...

TCVN 7568-2:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy

TCVN 7568-2:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo...

TCVN 7568-6:2013 - Hệ thống báo cháy (phần 6): Đầu báo cháy khí...

TCVN 7568-6:2013 - Hệ thống báo cháy (phần 6): Đầu báo cháy khí...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, các tiêu chí về tính năng đối với các đầu báo cháy...

QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống...

QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng mới hoặc...

TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4474:1987 - Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474:1987 được sử dụng để thay thế cho TCXD 19:1964 “Thoát nước bên trong....

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu