TCVN 6305-8:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự...

TCVN 6305-8:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với các van báo động khô...

TCVN 5866:1995 - Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5866:1995 - Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy được phân loại và định nghĩa theoTCVN 5744:1993 và quy...

TCVN 6305-6:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự...

TCVN 6305-6:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với các van một chiều...

TCVN 6305-1:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự...

TCVN 6305-1:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính, phương pháp thử và ghi nhãn đối với sprinkler thông thường, sprinkler...

TCVN 6395:2008 - Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và...

TCVN 6395:2008 - Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thang máy điện, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin...

TCVN 6396:1998 - Thang máy thủy lực, yêu cầu an toàn về cấu tạo...

TCVN 6396:1998 - Thang máy thủy lực, yêu cầu an toàn về cấu tạo...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt đối với thang máy thủy lực chở...

TCVN 5744:1993 - Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử...

TCVN 5744:1993 - Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy thông dụng dùng để vận chuyển hàng và vận chuyển...

TCVN 5576:1991 - Hệ thống cấp thoát nước đô thị - Quy phạm...

TCVN 5576:1991 - Hệ thống cấp thoát nước đô thị - Quy phạm...

Tiêu chuẩn này áp dụng để quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị. Ngoài tiêu chuẩn này còn...

TCVN 5639:1991 - Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên...

TCVN 5639:1991 - Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên...

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và trình tự nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong, chuẩn bị đưa vào sử...

TCVN 6161:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Chợ  và trung tâm thương...

TCVN 6161:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới...

TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình...

TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình...

Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây...

TCVN 333:2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công...

TCVN 333:2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công...

Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu