:: Tiêu chuẩn M&E

TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và...

TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cho việc lắp đặt thang máy mới cố định, có cabin được thiết...

TCVN 7550:2005 - Cáp thép dùng cho thang máy - Yêu cầu tối thiểu

TCVN 7550:2005 - Cáp thép dùng cho thang máy - Yêu cầu tối thiểu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho chế tạo và thử nghiệm cáp bện bằng sợi thép cacbon dùng...

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt các đường ống dẫn...

TCVN 10097-3:2013 - Phụ tùng ống chất dẻo Polypropylen (PP) dùng...

TCVN 10097-3:2013 - Phụ tùng ống chất dẻo Polypropylen (PP) dùng...

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính cho phụ tùng polypropylen (PP) trong hệ thống ống dùng để dẫn nước nóng...

TCVN 10097-2:2013 - Ống chất dẻo Polypropylen (PP) dùng để dẫn...

TCVN 10097-2:2013 - Ống chất dẻo Polypropylen (PP) dùng để dẫn...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho ống polypropylen (PP) trong hệ thống ống dùng để dẫn nước nóng và...

TCVN 7305-3:2008 - Phụ tùng ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp...

TCVN 7305-3:2008 - Phụ tùng ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp...

Tiêu chuẩn này qui định các khía cạnh chung cho phụ tùng được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước...

TCVN 7305-2:2008 - Ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp nước

TCVN 7305-2:2008 - Ống nhựa polyetylen (PE) dùng để cấp nước

Tiêu chuẩn này qui định cho ống được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả...

TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá...

TCVN 8492:2011 - Ống cuốn xoắn bằng poly (vinyl clorua) không hoá...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống cuốn xoắn kích thước lớn bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho...

TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ...

TCVN 9888-4:2013 (IEC 62305-4:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ...

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cho việc thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và thử nghiệm biện pháp...

TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 3:...

TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) - Bảo vệ chống sét - Phần 3:...

Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu để bảo vệ kết cấu chống lại hư hại bằng hệ thống bảo vệ chống...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu