:: Tiêu chuẩn M&E

TCVN 7628-1:2007 - Lắp đặt thang máy chở người, cho bệnh viện...

TCVN 7628-1:2007 - Lắp đặt thang máy chở người, cho bệnh viện...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt tất cả các loại thang máy mới, không phụ thuộc vào hệ thống dẫn...

TCVN 8491-4:2011 - Van dành cho ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

TCVN 8491-4:2011 - Van dành cho ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của van bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) của hệ thống ống...

TCVN 8491-3:2011 - Phụ tùng ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

TCVN 8491-3:2011 - Phụ tùng ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của phụ tùng bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) của hệ thống...

TCVN 8491-2:2011 - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng...

TCVN 8491-2:2011 - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng...

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của ống poly(vinyl clorua) không hóa dẻo PVC-U thành đặc trong hệ thống...

TCVN 8491-1:2011 - Quy định chung - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa...

TCVN 8491-1:2011 - Quy định chung - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung cho hệ thống ống bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) thành...

TCVN 5867:2009 - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng cho thang máy -...

TCVN 5867:2009 - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng cho thang máy -...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thang máy dẫn động bằng điện được phân loại và định nghĩa theo TCVN...

TCVN 6396-50:2017 - Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và...

TCVN 6396-50:2017 - Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận của thang...

TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và...

TCVN 6396-20:2017 - Thang máy chở người và thang máy chở người và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cho việc lắp đặt thang máy mới cố định, có cabin được thiết...

TCVN 7550:2005 - Cáp thép dùng cho thang máy - Yêu cầu tối thiểu

TCVN 7550:2005 - Cáp thép dùng cho thang máy - Yêu cầu tối thiểu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho chế tạo và thử nghiệm cáp bện bằng sợi thép cacbon dùng...

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt các đường ống dẫn...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu