:: Tiêu chuẩn M&E

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

TCVN 7628-6:2007 - Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung...

Tiêu chuẩn này quy định việc bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy sử dụng trong các khu chung cư nhằm đảm...

TCVN 7628-3:2007 - Lắp đặt thang máy phục vụ loại V

TCVN 7628-3:2007 - Lắp đặt thang máy phục vụ loại V

Tiêu chuẩn này quy định những kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy phục vụ loại V - được...

TCVN 7628-2:2007 - Lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa

TCVN 7628-2:2007 - Lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa

Tiêu chuẩn này quy định các kích thước cần thiết cho việc lắp đặt thang máy loại IV, được sử dụng để...

TCVN 12239:2018 - Cầu nhiệt - Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng

TCVN 12239:2018 - Cầu nhiệt - Yêu cầu và hướng dẫn áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các cầu nhiệt được thiết kế để lắp trong các thiết bị điện, thiết...

TCVN 12110:2018 - Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động...

TCVN 12110:2018 - Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra cho các loại bơm ly tâm chữa cháy khiêng tay...

TCVN 7628-1:2007 - Lắp đặt thang máy chở người, cho bệnh viện...

TCVN 7628-1:2007 - Lắp đặt thang máy chở người, cho bệnh viện...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt tất cả các loại thang máy mới, không phụ thuộc vào hệ thống dẫn...

TCVN 8491-4:2011 - Van dành cho ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

TCVN 8491-4:2011 - Van dành cho ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của van bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) của hệ thống ống...

TCVN 8491-3:2011 - Phụ tùng ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

TCVN 8491-3:2011 - Phụ tùng ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo...

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của phụ tùng bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) của hệ thống...

TCVN 8491-2:2011 - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng...

TCVN 8491-2:2011 - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng...

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của ống poly(vinyl clorua) không hóa dẻo PVC-U thành đặc trong hệ thống...

TCVN 8491-1:2011 - Quy định chung - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa...

TCVN 8491-1:2011 - Quy định chung - Ống Poly (vinyl clorua) không hóa...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung cho hệ thống ống bằng poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) thành...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu