:: Văn bản pháp quy

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP - Quy định một số vấn đề về...

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP - Quy định một số vấn đề về...

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi...

Luật số Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật số Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi...

Thông tư 02/2017/TT-BXD - Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông...

Thông tư 02/2017/TT-BXD - Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông...

Thông tư này hướng dẫn thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;...

Nghị định 44/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung...

Nghị định 44/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung...

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: Lập, thẩm định...

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một...

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một...

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê...

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

Luật Quy hoạch quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá,...

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14

Luật này quy định quản lý nhà nước về kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính...

Nghị định 139/2017/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Nghị định 139/2017/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu...

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một...

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một...

Không chỉ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp, mà đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nghị định này cũng đem...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu