:: Văn bản pháp quy

Luật số 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Luật số 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Qua 12 năm thực hiện Luật PCCC, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước làm nảy sinh...

Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ...

Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ...

Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật...

Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi...

Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi...

Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các...

Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không...

Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không...

Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công...

Thông tư 05/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư 05/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy...

Thông tư 01/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư 01/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư...

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP - về Sửa đổi, bổ sung một số...

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP - về Sửa đổi, bổ sung một số...

Các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án đã...

Thông tư 06/2016/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư 06/2016/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm...

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây...

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây...

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây...

Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD về Định mức chi phí quản lý...

Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD về Định mức chi phí quản lý...

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định chi...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu