Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục...

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục...

Được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định quyết...

Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về Quản lý,...

Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về Quản lý,...

Thông tư 08/2016/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 18/01/2016, thay thế cho Thông tư 86/2011/TT-BTC về quản lý,...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về...

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp...

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm...

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu...

Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây...

Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây...

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng,...

Thông tư 22/2016/TT-BXD - Bãi bỏ một số quy định về điều...

Thông tư 22/2016/TT-BXD - Bãi bỏ một số quy định về điều...

Ngày 01/7/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Thông tư 22/2016/TT-BXD về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc...

Thông tư số 03/2016/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư số 03/2016/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư này quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây...

Thông tư 09/2016/TT-BXD - Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng...

Thông tư 09/2016/TT-BXD - Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng...

Toàn văn thông tư quy định rõ về nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công; yêu cầu về...

Thông tư 08/2016/TT-BXD - Hướng dẫn một số nội dung về hợp...

Thông tư 08/2016/TT-BXD - Hướng dẫn một số nội dung về hợp...

Thông tư 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016, có hiệu lực từ ngày 1/5/2016, thay thế cho Thông tư...

Thông tư 08/2010/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá...

Thông tư 08/2010/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá...

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thoả thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các...

Thông tư 05/2015/TT-BXD - Quy định về quản lý chất lượng xây...

Thông tư 05/2015/TT-BXD - Quy định về quản lý chất lượng xây...

Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ áp dụng đối với các tổ chức, hộ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu