:: Văn bản pháp quy

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một...

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một...

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê...

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14

Luật Quy hoạch quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá,...

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14

Luật này quy định quản lý nhà nước về kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính...

Nghị định 139/2017/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Nghị định 139/2017/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu...

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một...

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một...

Không chỉ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp, mà đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nghị định này cũng đem...

Luật số 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Luật số 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Qua 12 năm thực hiện Luật PCCC, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước làm nảy sinh...

Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ...

Thông tư số 09/2018/TT-BXD - Quy định quy trình kiểm định kỹ...

Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật...

Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi...

Thông tư 02/2018/TT-BXD - Quy định bảo vệ môi trường trong thi...

Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các...

Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không...

Thông tư 13/2017/TT-BXD - Quy định sử dụng vật liệu xây không...

Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng dân dụng và công...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu