:: Văn bản pháp quy

Thông tư 329/2016/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện một số điều...

Thông tư 329/2016/TT-BTC - Hướng dẫn thực hiện một số điều...

Tư vấn giám sát thi công công trình không bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Nếu chủ đầu...

Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Hướng dẫn đo bóc khối...

Quyết định số 451/QĐ-BXD về việc Hướng dẫn đo bóc khối...

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ...

Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động...

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh...

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục...

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục...

Được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định quyết...

Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về Quản lý,...

Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về Quản lý,...

Thông tư 08/2016/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 18/01/2016, thay thế cho Thông tư 86/2011/TT-BTC về quản lý,...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về...

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về...

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp...

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm...

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu...

Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây...

Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây...

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng,...

Thông tư 22/2016/TT-BXD - Bãi bỏ một số quy định về điều...

Thông tư 22/2016/TT-BXD - Bãi bỏ một số quy định về điều...

Ngày 01/7/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Thông tư 22/2016/TT-BXD về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu