Nghị định 119/2015/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm bắt buộc trong...

Nghị định 119/2015/NĐ-CP - Quy định bảo hiểm bắt buộc trong...

Quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc, điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc, số tiền...

Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết về hợp đồng xây...

Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết về hợp đồng xây...

Với nhiều điểm mới, nổi bật, hàng loạt các quy định mới về hợp đồng xây dựng được ban hành giúp doanh...

Nghị định 59/2015/NĐ-CP - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Ngày 15/10/2015, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1161/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình...

Hủy bỏ quy định bắt buộc ''chứng nhận đủ điều kiện an...

Hủy bỏ quy định bắt buộc ''chứng nhận đủ điều kiện an...

Chắc chắn nhiều kỹ sư xây dựng đã nghe qua về việc Bộ Xây dựng hủy bỏ quy định bắt buộc "Chứng nhận...

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và Bảo trì...

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và Bảo trì...

Ngày 12/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công...

Thông tư số 03/2009/TT-BXD - Quy định chi tiết một số nội dung...

Thông tư số 03/2009/TT-BXD - Quy định chi tiết một số nội dung...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2009, thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ...

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn...

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn...

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị ...

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số...

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số...

Ngày 11/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP...

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP - Về quản lý đầu tư phát triển...

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP - Về quản lý đầu tư phát triển...

Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch...

Thông tư số 17/2013/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi...

Thông tư số 17/2013/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình của các dự án sử...

Nghị định 64/2012/NĐ-CP - Về Cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 64/2012/NĐ-CP - Về Cấp giấy phép xây dựng

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu