Tổng hợp các tiêu chuẩn xây dựng về vật liệu xây không nung

Những bộ tiêu chuẩn xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật dưới đây giúp các bạn có đủ cơ sở để giám...

TCVN 9255:2012 - Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa,...

Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa và phương pháp tính các chỉ số diện tích bề mặt và khối tích.

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng đợt 1 và danh...

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định...

TCXD 205:1998 - Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu