Kiểm định chất lượng bê tông sàn mái nhà ở gia đình tại Thành phố Hải Dương

Bê tông có hiện tượng phân tầng, bề mặt bê tông sàn mái không cứng. Tại thời điểm thí nghiệm, bê...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu