Nghị định 35/2023/NĐ-CP - Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Nội dung của Nghị định này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hiện hành...

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số...

Ngày 11/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một...

Không chỉ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp, mà đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nghị định này...

Thông tư 04/2019/TT-BXD - Sửa đổi, bổ sung một số điều về...

Quy định chi tiết hơn về công tác giám sát thi công và nghiệm thu công trình, đồng thời thay đổi một...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu