[Quy định] - Những ngành nghề bị cấm tham gia sau khi nghỉ hưu của cán bộ thuộc Bộ Xây dựng

Sau khi nghỉ công tác, người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập doanh nghiệp liên...

Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền tại Vĩnh Phúc

Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa lập biên bản hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại...

[Quy định] - Những ngành nghề bị cấm tham gia sau khi nghỉ hưu...

Sau khi nghỉ công tác, người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập doanh nghiệp liên...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu