Cẩu tự hành mạnh nhất thế giới

Không chỉ có tầm vươn cao nhất thế giới, Liebherr LTM 11200 9.1 còn giữ danh hiệu cần cẩu di động...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu