TCVN 5577:2012 - Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các rạp chiếu phim sử dụng để...

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục...

Thông tư 08/2010/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá...

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thoả thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Ngày 15/10/2015, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1161/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu