Thông tư 20/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị...

Nghị định 112/2009/NĐ-CP - về Quản lý chi phí đầu tư xây...

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư...

Thông tư số 17/2013/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình của các dự...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng...

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Tìm kiếm tài liệu