TCVN 9408:2014 - Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật cho tấm CPE (Chlorinated polyethylene) dùng làm màng ngăn nước...

TCVN 5718:1993 - Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây...

Tiêu chuẩn này quy định một số giải pháp kĩ thuật chống thấm nước bằng vật liệu chống thấm vô...

TCVN 9337:2012 - Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion Clo bằng...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mức độ thấm ion clo qua bê tông nặng bằng đo điện...

TCVN 9067-2:2012 - Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền chọc thủng động của tấm trải chống thấm...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu