Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát viên

Tùy từng quy mô công trình, đoàn tư vấn giám sát hiện trường sẽ có một hoặc nhiều kỹ sư giám sát...

TCVN 4604:2012 - Công trình công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các nhà máy,...

Những công trình kiến trúc "trồng cây chuối" độc đáo trên...

Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo và kỹ thuật xây dựng kết cấu của những công...

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất...

Nghị định này quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu