TCVN 1651-1:2018 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn mác CB240-T, CB300-T và CB400-T dùng làm...

Phần mềm Thống kê cốt thép TIP 3.5 - miễn phí 100%

Phần mềm có môi trường đồ họa theo kiểu AUTOCAD, giao diện thân thiện với người sử dụng, trợ...

TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm từ...

TCVN 9343:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác bảo trì các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong công trình...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu