Vết cắt bí ẩn chia đôi khối đá hàng nghìn năm tuổi ở Arab Saudi

Khối đá Al Naslaa bị chia đôi bởi một đường cắt từ hàng nghìn năm trước, chuẩn xác như áp dụng...

TCVN 6158:1996 - Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt các đường...

TCVN 1916:1995 - Bu long, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu long, vít, vít cấy và đai ốc có ren hệ mét theo TCVN 2248:77 với đường...

TCVN 9354:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định môdun biến...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mô đun biến dạng của đất nền trong phạm vi chiều dày...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu