TCVN 7899-1:2008 - Vữa, keo dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm và các loại gạch khác (đá ốp lát thiên nhiên và...

TCVN 1916:1995 - Bu long, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu long, vít, vít cấy và đai ốc có ren hệ mét theo TCVN 2248:77 với đường...

TCVN 9354:2012 - Đất xây dựng - Phương pháp xác định môdun biến...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mô đun biến dạng của đất nền trong phạm vi chiều dày...

TCVN 9356:2012 - Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu