Dứa đắt nhất thế giới 300 triệu đồng/quả có gì đặc biệt?

Các công đoạn trồng và chăm sóc kỳ công là nguyên nhân khiến Heligan trở thành loại dứa đắt nhất...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu