Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp

Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho công tác xây, trát và nghiệm thu các tường xây bằng blốc bê tông...

TCVN 9029:2011 - Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khi đóng rắn trong điều kiện không chưng áp,...

TCVN 9030:2011 - Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, không khí chưng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp,...

TCVN 9378:2012 - Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu