TCVN 7899-1:2008 - Vữa, keo dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm và các loại gạch khác (đá ốp lát thiên nhiên và...

TCVN 9029:2011 - Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khi đóng rắn trong điều kiện không chưng áp,...

TCVN 9030:2011 - Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, không khí chưng...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp,...

TCVN 9378:2012 - Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu