Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát viên

Tùy từng quy mô công trình, đoàn tư vấn giám sát hiện trường sẽ có một hoặc nhiều kỹ sư giám sát...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu