Nghị định số 121/2013/NĐ-CP - Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu