TCVN 7568-4:2013 - Hệ thống báo cháy - Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu, các phương pháp thử và các tiêu chí về tính năng của thiết bị...

TCVN 7336:2003 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler...

TCXD 27:1991 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (Nhà ở có căn...

TCVN 7447-5-55:2005 - Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà -...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với máy phát điện hạ áp. Các yêu cầu cụ thể đối với...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu