Tuyển dụng kỹ sư tư vấn giám sát làm việc tại Hà Nội

Để bổ sung nhân lực cho một số dự án của công ty, chúng tôi cần tuyển gấp Kỹ sư tư vấn giám sát...

TCVN 5674:1992 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công...

Tiêu chuẩn này quy định áp dụng cho các công trình xây dựng nhà ở và nhà dân dụng, không áp dụng cho...

TCVN 303:2006 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra...

TCVN 7239:2014 - Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, dùng để cải thiện bề mặt vữa...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu