Tuyển dụng kỹ sư tư vấn giám sát làm việc tại Hà Nội

Để bổ sung nhân lực cho một số dự án của công ty, chúng tôi cần tuyển gấp Kỹ sư tư vấn giám sát...

TCVN 7239:2014 - Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 7239:2003, áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, dùng để cải...

TCVN 303:2006 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra...

TCVN 9377-2:2012 - Công tác trát trong xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra và...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu