Tuyển dụng kỹ sư giám sát xây dựng và cơ điện (M&E) cho dự án tại Hải Dương

Yêu cầu rất đơn giản là các bạn phải có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình...

Tuyển dụng kỹ sư giám sát cơ điện (M&E) cho dự án tại Hải...

Yêu cầu cơ bản là các bạn phải có chứng chỉ giám sát thi công lắp đặt hệ thống cơ điện hạng...

Tuyển dụng kỹ sư giám sát xây dựng và M&E cho dự án tại Thị...

Tham gia các dự án này các bạn sẽ được trải nghiệm công tác giám sát thi công cọc khoan nhồi mini, ép...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu