TCVN 6395:2008 - Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thang máy điện, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định,...

TCVN 6396:1998 - Thang máy thủy lực, yêu cầu an toàn về cấu tạo...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt đối với thang máy thủy lực...

TCVN 5744:1993 - Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử...

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy thông dụng dùng để vận chuyển hàng và vận...

TCVN 319:2004 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về lựa chọn và lắp đặt hệ thống nối đất của các...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu