TCVN 2090:2015 - Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

Tiêu chuẩn này quy định quy trình lấy mẫu sơn, vecni và nguyên liệu sử dụng trong sản xuất sơn và...

Kiểm định chất lượng bê tông cọc Nhà thờ giáo xứ Đại Ơn

Cọc bê tông là cấu kiện cực kỳ quan trọng đối với công trình, nó gánh toàn bộ tải trọng của...

Kiểm định chất lượng bê tông dầm sàn biệt thự - Khu nhà ở...

Tình trạng: Chủ công trình nghi ngờ bê tông được trộn bằng cát đen.

TCVN 10303:2014 - Bê tông. Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu...

Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc và hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá cường độ chịu nén...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu