Lựa chọn kính phù hợp với công trình của bạn

Công nghệ vật liệu xây dựng ngày nay đã sản xuất ra nhiều loại kính với tính chất và công dụng...

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật Đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và...

TCVN 7447-5-55:2005 - Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà -...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với máy phát điện hạ áp. Các yêu cầu cụ thể đối với...

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...

Cùng với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63 sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu