Tiêu chí để lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát xây dựng công trình

Để công trình của bạn được xây dựng đảm bảo chất lượng, bên cạnh việc lựa chọn nhà thầu thi...

TCVN 7447-5-55:2005 - Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà -...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với máy phát điện hạ áp. Các yêu cầu cụ thể đối với...

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...

Cùng với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63 sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và...

Quy định về kích cỡ dây dẫn của lưới điện trong nhà

Lựa chọn kích cỡ dây điện nguồn cấp điện tổng hay cho từng thiết bị nhỏ nhất trong nhà rất quan...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu