Quy định về chiều dày ống gió, mương gió của hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Ống gió là các đường ống được chế tạo bằng tấm kim loại, tấm nhựa hoặc nhựa cốt vải thủy...

Quy định về chiều dày ống gió, mương gió của hệ thống...

Ống gió là các đường ống được chế tạo bằng tấm kim loại, tấm nhựa hoặc nhựa cốt vải thủy...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu