Cần đưa việc chống lốc xoáy cho cao ốc vào luật

Nhiều chuyên gia xây dựng cho rằng, trên thế giới đã có tiêu chuẩn về thiết kế tòa nhà chống lốc...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu