Cần đưa việc chống lốc xoáy cho cao ốc vào luật

Nhiều chuyên gia xây dựng cho rằng, trên thế giới đã có tiêu chuẩn về thiết kế tòa nhà chống lốc...

TCVN 9380:2012 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp lắp đặt và sử dụng giàn giáo treo để hoàn thiện mặt ngoài...

TCVN 9364:2012 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công...

TCVN 9364:2012 được chuyển đổi từ TCVN 203:1997. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra và nghiêm thu...

TCVN 9363:2012 - Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật...

Tiêu chuẩn này là cơ sở để lập phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu