Làm nhà chưa bao giờ đơn giản đến thế

Thời đại số cái gì cũng nhanh, ngay cả việc dựng một căn nhà hoàn chỉnh cũng chỉ mất có 3 ngày.

TCVN 306:2004 - Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi...

Tiêu chuẩn này quy định các thông số vi khí hậu trong vùng phục vụ của nhà ở và các công trình công...

TCVN 323:2004 - Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà ở căn hộ có chiều cao từ 9 tầng đến 40 tầng.

Thông tư 10/2014/TT-BXD - Quy định một số nội dung về quản lý...

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Thông...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu