Yêu cầu về bằng cấp chứng chỉ đối với Cán bộ kỹ thuật nhà thầu

Năng lực của cán bộ kỹ thuật nhà thầu là yếu tố quan trọng, gián tiếp ảnh hưởng đến chất...

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...

Cùng với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63 sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch và...

Thông tư 09/2016/TT-BXD - Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng...

Toàn văn thông tư quy định rõ về nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công; yêu cầu...

Ngã ngửa với yêu cầu bằng cấp chứng chỉ dành cho Chỉ huy...

Từ trước tới nay hầu hết mọi kỹ sư xây dựng đều nghĩ muốn làm Chỉ huy trưởng công trường chỉ...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu