Tổng hợp các tiêu chuẩn xây dựng về vật liệu xây không nung

Những bộ tiêu chuẩn xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật dưới đây giúp các bạn có đủ cơ sở để giám...

TCVN 9384:2012 - Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây...

Tiêu chuẩn được áp dụng cho băng chắn nước dùng trong mối nối giữa hai khối xây hoặc hai cấu kiện...

TCVN 9377-3:2012 - Công tác ốp trong xây dựng - Thi công và nghiệm...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự thi công, kiểm tra và...

TCVN 9116:2012 - Cống hộp bê tông cốt thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn dùng trong các công trình...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu