TCVN 4732:2016 - Đá ốp, lát tự nhiên

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit,...

TCVN 9384:2012 - Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây...

Tiêu chuẩn được áp dụng cho băng chắn nước dùng trong mối nối giữa hai khối xây hoặc hai cấu kiện...

TCVN 9377-3:2012 - Công tác ốp trong xây dựng - Thi công và nghiệm...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự thi công, kiểm tra và...

TCVN 9116:2012 - Cống hộp bê tông cốt thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn dùng trong các công trình...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu