TCVN 7483:2005 - Gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm có phủ men hoặc không phủ men, được tạo hình bằng phương pháp...

TCVN 8057:2009 - Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ dùng để...

TCVN 7899-1:2008 - Vữa, keo dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm và các loại gạch khác (đá ốp lát thiên nhiên và...

TCVN 7899-3:2008 - Vữa, keo dán chít mạch ốp lát - Yêu cầu kỹ...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát và các loại gạch khác (đá ốp...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu