TCXD 202:1997 - Nhà cao tầng - Thi công phần thân

Tiêu chuẩn này quy định những điểm cần thiết cho việc thi công phần thân các công trình cao tầng.

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu