8 loại thực phẩm chứa chất tương tự thuốc chống ung thư

Các nhà khoa học Anh vừa xác định được 110 phân tử, phần lớn trong rau quả, có thể chiến đấu với...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu