Đi bộ trên vỉa hè, thanh niên 17 tuổi cứu được một mạng người theo cách không ngờ

Chỉ cần chậm một vài giây thôi, không ai dám tưởng tượng hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào.

TCVN 8790:2011 - Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công (bằng phương pháp phun, lăn, quét), kiểm tra, giám sát các loại...

TCVN 9404:2012 - Sơn xây dựng - Phân loại

Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại sơn dùng để trang trí, bảo vệ các kết cấu và bề mặt công...

TCVN 9406:2012 - Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô bằng thiết bị đo...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu