TCVN 2090:2015 - Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

Tiêu chuẩn này quy định quy trình lấy mẫu sơn, vecni và nguyên liệu sử dụng trong sản xuất sơn và...

TCVN 8789:2011 - Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và hệ sơn được sử dụng để bảo vệ kết cấu thép trong...

Phần mềm chọn màu sơn tường Dulux

Chỉ cần mở phần mềm Dulux Visualizer trên ipad, hướng camera về phía bức tường cần sơn, bạn có thể...

TCVN 7239:2014 - Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 7239:2003, áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóc lăng, dùng để cải...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu