Nhiều nhà thầu dừng thi công khi giá thép vượt 18 triệu đồng một tấn

Giá các loại thép xây dựng tại thị trường trong nước của nhiều doanh nghiệp vừa được thông báo...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu