Thí nghiệm kiểm định chất lượng bê tông sàn mái Nhà ở gia đình tại Xã Thái Hà, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Người nông dân nghèo cả đời xây được mái nhà để có chỗ che mưa nắng lúc tuổi già nhưng bê tông...

Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra,...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2013.

TCVN 9337:2012 - Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion Clo bằng...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mức độ thấm ion clo qua bê tông nặng bằng đo điện...

TCVN 9355:2012 - Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu việc...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu