Nghị định 69/2019/NĐ-CP - Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BT

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang...

Nghị định 37/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết về hợp đồng xây...

Với nhiều điểm mới, nổi bật, hàng loạt các quy định mới về hợp đồng xây dựng được ban hành...

Quy định về hạn mức tạm ứng - Thu hồi tiền tạm ứng - Hồ...

Việc tạm ứng vốn của chủ đầu tư cho nhà thầu chỉ cho các công việc cần thiết phải tạm ứng...

[Mẫu] - Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng (ngay sau khi ký hợp...

Thông thường, ngay sau khi hợp đồng thi công xây dựng (hoặc mua sắm thiết bị, tư vấn,...) có hiệu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu