Một số phương pháp gia cường cột bê tông cốt thép

Trong những năm gần đây việc sửa chữa, gia cố, gia cường kết cấu bê tông cốt thép ngày càng được...

TCVN 170:2007 - Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu -...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về gia công, vận chuyển, lắp ráp và nghiệm thu kết cấu thép...

TCVN 8311:2010 - Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại....

Tiêu chuẩn này qui định cỡ kích thước của các mẫu thử và qui trình thử cho các phép thử kéo dọc...

Nghiệm thu cốt thép: Kiểm tra chiều dài thép cột (vách)

Một trong các tiêu chí khi nghiệm thu thép cốt cột/vách là kiểm tra chiều dài (chiều cao) của thép cột...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực