TCVN 1651-1:2008 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

TCVN 1651-1:2008 thay thế cho các điều quy định đối với cốt thép bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985. Tiêu...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực