TCVN 6073:2005 - Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho các sản phẩm sứ vệ sinh (không bao gồm phần phụ...

TCXD 27:1991 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (Nhà ở có căn...

TCVN 4756:1989 - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thiết bị điện xoay chiều có điện áp lớn hơn 42V và một...

TCVN 7447-5-55:2005 - Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà -...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với máy phát điện hạ áp. Các yêu cầu cụ thể đối với...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu