TCVN 9844:2013 - Vải địa kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu...

TCVN 4260:2012 - Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết...

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó bao gồm: bể thi...

TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và...

Tiêu chuẩn này quy định mục đích, nội dung, thành phần và hướng dẫn quy trình lập, trình và xét...

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế kết cấu

Cơ hội việc làm dành cho các kỹ sư thiết kế kết cấu, đặc biệt ưu tiên các kỹ sư đã có kinh...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực